Hem

Förändringens fyra rum.

Teorin om Förändringens fyra rum baseras på Claes Janssens forskning vid Stockholms universitet under 1970-talet, där han beskrev individuell och kollektiv självcensur. Grunden i teorin är en modell i fyra delar, "fyrarummaren", som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika stadier i en förändringsprocess. De fyra delarna är nöjdhet, censur/förnekande, förvirring och konflikt samt inspiration/förnyelse. (källa: Wkikipedia)

Detta är något som hjälpt mig att komma till insikt och förändra mitt liv!

Hållbart Ledarskap.

 

Sverige idag präglas av en nivå av ständiga påtryckningar av chefer och ledare. Volymen skall öka, avkastningen skall öka, mantimmar skall minska etz, etz.. Jag tycker att vi har glömt själva kärnvärdet: MÄNNISKAN.

Om vi tillsammans kan SE varandra, istället för at TITTA, så tror jag att vi når det gemensamma målet utan att "peka med hela handen"

Detta uppnås av de sex ekrarna i det hållbara Ledarskapet.

Jag har genomgått en 10-dagars kurs i ämnet och kommer att föreläsa om detta i framtiden. Kursen hölls av Mattias Karldén och Haga Livscenter.

KASAM

 

Vilja, kunna, orka.

3 byggstenar som måste förenas för att du skall må bra!

Att säga JA till andra, är att säga NEJ till dig själv!

 

Copyright @ All Rights Reserved